Imitácia DREVA

- talianska firma HERBERIA Ceramiche

Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm


Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm

Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm

Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm

Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm

Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm

Dostupné rozmery: 30x120cm,20x120cm

Dostupné rozmery: 30x120cm, 20x120cm

     Dostupné rozmery : 20x120 , 30x120

Dostupné rozmery : 20x120cm , 30x120cm 

Dostupné rozmery : 20x120 , 30x120

Dostupné rozmery : 20x120cm , 30x120cm 

Dostupné rozmery : 20x120 , 30x120

Dostupné rozmery : 20x120cm , 30x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm , 30x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm , 30x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm , 30x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm 

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 15x60cm, 15x90cm

Dostupné rozmery : 15x60cm, 15x90cm

Dostupné rozmery : 15x60cm, 15x90cm

Dostupné rozmery : 15x60cm, 15x90cm

Dostupné rozmery : 15x60cm, 15x90cm

Dostupné rozmery : 15x60cm, 15x90cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

Dostupné rozmery : 20x120cm

- talianska firma Progetto Baucer 

Dostupné rozmery : 18x118cm 

Dostupné rozmery : 30x120cm, 20x120cm 

Dostupné rozmery : 20,3x90,6cm 

Dostupné rozmery : 30x120cm, 20x120cm  

Dostupné rozmery : 17x80cm  

- španielska firma Cerpa

Dostupné rozmery : 14x86,5cm 

Dostupné rozmery : 14x86,5cm  

Dostupné rozmery : 14x86,5cm  

- španielska firma Cristal Ceramica

Dostupné rozmery : 22,1x90cm  

Dostupné rozmery : 22,1x90cm   

Dostupné rozmery : 22,1x90cm   

Dostupné rozmery : 22,1x90cm   

Dostupné rozmery : 45x90cm   

Dostupné rozmery : 19,4x120cm   

Dostupné rozmery : 19,4x120cm    

Dostupné rozmery : 19,4x120cm    

Dostupné rozmery : 22,1x90cm, 19,4x120cm, 29,5x120cm    

Dostupné rozmery : 22,1x90cm, 19,4x120cm, 29,5x120cm     

Dostupné rozmery : 22,1x90cm, 19,4x120cm, 29,5x120cm     

Dostupné rozmery : 22,1x90cm, 19,4x120cm, 29,5x120cm